KONTAKT

PBNR Sp. z o. o.

Centrala: Popradzka 17/53, 04-979 Warszawa
info@pbnr.eu

NIP (VAT UE) PL9522127164, REGON 146975837, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa,
XIII Wydział Gospodarczy KRS | Numer rejestru KRS 0000486260

© PBNR sp. z o.o. 2013-2024